Kravställningshjälp

Vi på Tryggonline hjälper dig som inköpare.

Många förlitar sig på säljaren och tar ett beslut på magkänslan. Det finns enormt mycket man kan och bör göra för att säkra upp att man verkligen får det man eftersöker. Vår kravställningshjälp kan t.ex. innefatta målmätning och krav på måluppfyllnad, leveranstider, rapportering m.m.

Med vår långa erfarenhet inom branschen vet vi vad som kan vara upphov till missförstånd, osäkerhet och besvikelse när man köper tjänster som SEO, Google Ads, Facebook Ads m.m. Tryggonline arbetar för att underlätta ditt val av leverantör så att ni tillsammans kan ha ett långt och framgångsrikt samarbete.

Efter att man ingått ett samarbete där avtalet upprättats på ett korrekt sätt så går man in i nästa tidskrävande fas, uppföljning av resultat. I detta skede kan det kännas skönt att få hjälp av en oberoende konsult som följer upp och kan vara den obekväma kravställaren om det skulle behövas.