1

Upphandlinghjälp

Med vår långa erfarenhet inom branschen vet vi vad som kan vara upphov till missförstånd, osäkerhet och besvikelse när man köper tjänster som SEO, Google Ads, Facebook Ads och hemsida. Då det finns många leverantörer inom den digitala världen som kan vara svåra att förstå, så vill vi vara din hjälpande hand inför dessa val.

Vi ger er med en hjälpande hand och följer med er hela processen från mål med er insats till kravställning och upphandling av webb och digitala tjänster.